Želite informativni izračun cene računovodskih storitev?

Davčno svetovanje

Davčno in računovodsko svetovanje

Davčno svetovanje se pojavlja na vseh nivojih in področjih podjetja. Je nujno, ne glede na to, ali se računovodstvo v celoti ali deloma vrši pri izvajalcu. Poslovanje ima davčne posledice tako za podjetje kot tudi za fizične osebe, povezane z njim. Naša naloga je, da, v kolikor je interes lastnikov in/ali managementa, upoštevamo davčne posledice za vse udeležence in poiščemo najustreznejšo rešitev. Čeprav je poudarek na predvidevanju poslovanja in davčnih posledicah le-tega, naročnike zastopamo tudi pred davčnimi organi v primeru inšpekcijskih pregledov in jim pomagamo tekom postopka inšpiciranja in v nadaljnjih postopkih. Davčno svetovanje kot bistvena sestavina našega dela je vedno prisotno, obseg pa je sorazmeren s potrebami naših naročnikov. (storitve prilagodimo potrebam naročnikov)
 
Preventivni davčni pregledi: Včasih niste prepričani ali so vaše poslovne knjige v celoti vodene v skladu s predpisi. S pomočjo preventivnega pregleda lahko v relativno hitrem času ugotovimo pomanjkljivosti in posredujemo napotke za njihovo odpravo. V okviru pregleda lahko najdemo tudi možnosti za izboljšanje poslovanja.

Izdelava izvedenskih mnenj s področja računovodstva in davkov: kot strokovnjaki s področja računovodstva in davkov vam lahko izdelamo tudi izvedensko mnenje, povezano s tem področjem  - na primer preverimo pravilnost obračuna plače in/ali drugih prejemkov, izračunamo zamudne obresti, ocenimo vrednost poslovnih dogodkov, stroškov, prihodkov, dobička in podobno.