Želite informativni izračun cene računovodskih storitev?

POVEZAVE

  • AJPES – Podatki iz letnih poročil (www.ajpes.si)
  • E-UPRAVA – Storitve javne uprave za državljane in podjetja (register predpisov, sodni register, informacije o delu, zaposlitvi, podjetništvu,… registracija s.p., navodila za ustanovitev društva…) (e-uprava.gov.si)
  • Slovenski inštitut za revizijo – računovodski standardi in pojasnila, kontni načrti in okvirji, registri revizijskih družb, revizorjev, računovodij, davčnikov, cenilcev podjetij… (www.si-revizija.si)