Računovodske storitve
in davčno svetovanje za uspešne

Podpora in varovanje premoženja naših naročnikov z uporabo
najnovejših spoznanj računovodske in davčne stroke.

Želite informativni izračun storitev? Kontaktirajte nas!

Računovodske
storitve

Računovodske rešitve prilagajamo potrebam in željam naročnika. Storitve opravljamo za družbe, samostojne podjetnike, društva, zavode in podružnice.

VEČ

Davčno
svetovanje

Davčno svetovanje se pojavlja na vseh nivojih in področjih organizacije. Je nujno, ne glede na to, ali se računovodstvo v celoti ali deloma vrši pri izvajalcu.

VEČ

Preventivni davčni pregledi in davčna izvedenska mnenja

Včasih niste prepričani ali so vaše poslovne knjige v celoti vodene v skladu s predpisi. S pomočjo preventivnega pregleda hitro ugotovimo pomanjkljivosti.

VEČ

Hitre analize računovodskih izkazov

Vas zanima, kaj iz računovodskih izkazov lahko razberemo o vaših partnerjih ali konkurentih ali kako vas iz vaših izkazov vidijo drugi.

VEČ
Vse storitve

Uporabljamo programsko opremo