Metode dela

Metode dela

Metode dela prilagodimo potrebam in željam naročnika, glede na le-te pa v osnovi uporabljamo naslednjo programsko opremo:

Vasco

Z njihovimi programi obdelujemo podatke naročnikov, ki dokumentacijo posredujejo na klasičen način, kjer kot računovodski servis prevzamemo vso knjigovodsko in računovodsko obdelavo (klasične računovodske storitve). Programi so povezljivi tudi z nekaterimi zunanjimi rešitvami, tako da so mogoči prenosi podatkov tudi, če naročniki uporabljajo programsko opremo nekaterih drugih proizvajalcev (O možnostih prenosa se je potrebno posebej pozanimati). Če naročnik želi in/ali potrebuje vpogled v lastne poslovne knjige preko interneta, mu je to tudi omogočeno.

www.vasco.si

Spletni računovodski program E-računi

Uporabljamo, kadar naročniku ustreza, da ima preko interneta dostop do svojih podatkov kadarkoli od koderkoli, njegovo poslovanje pa je razmeroma enostavno. Naročnik preko spletnega programa lahko sestavlja račune, prevzema prejete račune, pripravlja plačilne naloge…, dokumente pa do konca obdelamo v računovodskem servisu. Podatki so takoj po obdelavi dostopni naročniku, ne da bi zahteval posredovanje računovodja. Kljub temu, da so ti programi že dobro uveljavljeni in vedno bolj izpopolnjeni, menimo, da so primerni bolj za naročnike z  enostavnim poslovanjem.  Naročnikom ponujamo možnost uporabe programa tudi v primeru, da se dokumentacija sicer obdeluje na drug način.

Pričakovanja v zvezi z nižjo ceno računovodskih storitev pri uporabi spletnih poslovnih programov so vezana na nekatere omejitve in sicer: Naročnik sam zagotavlja usposobljeno osebje, ki obdela dokumentacijo (kar ni le vnos prejetega / izdanega računa, temveč tudi njegovo knjiženje), obdelava bančnih izpiskov in sam odgovarja za obračun davka na dodano vrednost (formalni in vsebinski pregled prejetih računov, da ustrezajo pogojem za odbitek DDV-ja).

e-racuni.com

Datalab Pantheon

Podpiramo zaradi naročnikov, ki želijo sami voditi poslovne knjige na sedežu organizacije. Tem ponujamo vzpostavitev šifrantov, usposabljanje naročnika, vezano na delo na računovodskem področju, nudimo pa tudi podporo vezano na komercialni del (nabava-prodaja) programskega paketa. Sodelovanje je vezano na računovodsko nadziranje (storitve prilagojene potrebam naročnikov – računovodsko nadziranje), davčno svetovanje, obdelavo zahtevnejših poslovnih dogodkov, izdelavo računovodskih poročil in davčnega obračuna in posameznih poslov, ki jih naročnik ne opravlja z uporabo Pantheona. Družba Datalab Tehnologije d.d. nam je zaradi načina uporabe njihove programske opreme podelila tudi certifikat odličnosti.

www.datalab.si

Verjamemo, da bomo s skupnim dogovorom našli način dela, ki vam bo kot našim naročnikom najbolj ustrezal.