Preventivni davčni pregledi in davčna izvedenska mnenja

Preventivni davčni pregledi in davčna izvedenska mnenja

Preventivni davčni pregledi

Včasih niste prepričani ali so vaše poslovne knjige v celoti vodene v skladu s predpisi. S pomočjo preventivnega pregleda lahko v relativno hitrem času ugotovimo pomanjkljivosti in posredujemo napotke za njihovo odpravo. V okviru pregleda lahko najdemo tudi možnosti za izboljšanje poslovanja.

Izdelava izvedenskih mnenj s področja računovodstva in davkov

Kot strokovnjaki s področja računovodstva in davkov vam lahko izdelamo tudi izvedensko mnenje, povezano s tem področjem  – na primer preverimo pravilnost obračuna plače in/ali drugih prejemkov, izračunamo zamudne obresti, ocenimo vrednost poslovnih dogodkov, stroškov, prihodkov, dobička, preverimo pravilnost izkazovanja teh kategorij v računovodskih izkazih in podobno.