Storitve

Storitve

Računovodske storitve zajemajo vsa opravila, potrebna za zagotavljanje pravilno in pravočasno vodenje poslovnih knjig. Že v okviru računovodskih storitev svoje naročnike opozarjamo na davčne posledice poslovanja. Računovodske rešitve prilagajamo potrebam in željam naročnika. Storitve opravljamo za družbe, samostojne podjetnike, društva, zavode in podružnice.

Klasične računovodske storitve

pri katerih dokumentacijo obdelujemo na sedežu naše družbe. Naročnik nima v zvezi z računovodstvom kakšnih posebnih opravil, če ne želi. Kljub temu pa v vsakem trenutku razpolaga z relevantnimi podatki, da se v svojih poslih pravilno in pravočasno odloča. Prav tako poskrbimo, da so vsa poročila pravočasno oddana ustreznim inštitucijam (FURS, AJPES, banke, Statistični urad in drugi). Klasične računovodske storitve opravljamo z uporabo računovodskega programa Vasco. Obseg storitev je odvisen od potreb naročnika.

Vzpostavitev osnovnih knjigovodskih opravil pri naročniku in računovodsko nadziranje.

Vsaj enega zaposlenega pri naročniku naučimo obdelovati standardne dokumente naročnika, spremljati tekoče stanje terjatev in obveznosti, sami po obdelujemo kompleksnejše poslovne dogodke in skrbimo za to, da so vsa potrebna poročila pravilno in pravočasno oddana ustreznim zunanjim uporabnikom (FURS, AJPES, banke in drugi). Prav tako vodstvu organizacije na podlagi podatkov iz poslovnih knjig pomagamo pri sprejemanju poslovnih odločitev. Naročnik lahko uporablja svojo programsko opremo, če pa želi lahko v okviru naših storitev uporablja tudi program za spremljanje poslovanja preko interneta. Za takšen način dela se odločajo naročniki, ki pri sebi uporabljajo program Pantheon ali spletno poslovno aplikacijo. (Vasco, Pantheon, spletni računovodski programi).

Davčno svetovanje

se pojavlja na vseh nivojih in področjih organizacije. Je nujno, ne glede na to, ali se računovodstvo v celoti ali deloma vrši pri izvajalcu. Poslovanje ima davčne posledice tako za organizacijo kot tudi za fizične osebe, povezane z njo. Naša naloga je, da, v kolikor je interes lastnikov in/ali managementa, upoštevamo davčne posledice za vse udeležence in poiščemo najustreznejšo rešitev. Čeprav je poudarek na predvidevanju poslovanja in davčnih posledicah le-tega, naročnike zastopamo tudi pred davčnimi organi v primeru inšpekcijskih pregledov in jim pomagamo tekom postopka inšpiciranja in v nadaljnjih postopkih. Prisotno pri vseh oblikah sodelovanja.

Preventivni davčni pregledi:

Včasih niste prepričani ali so vaše poslovne knjige v celoti vodene v skladu s predpisi. S pomočjo preventivnega pregleda lahko v relativno hitrem času ugotovimo pomanjkljivosti in posredujemo napotke za njihovo odpravo. V okviru pregleda lahko najdemo tudi možnosti za izboljšanje poslovanja.

Računovodsko predračunavanje:

Ko organizacija razmišlja o ukrepih za širitev poslovanja, išče nove trge in potrebuje informacije na različnih področjih npr. koliko dodatnih sredstev bo potrebovala, kako bodo vplivali dodatni zaposleni, ali bo potrebna sprememba organizacijske strukture, kaj sprememba pomeni pri davkih, plačilni sposobnosti, kakšni so morebitni vplivi na dosedanjo dejavnost ji pri tem lahko pomagamo s prijemi poslovodnega računovodstva. Za svoje odločitve bo organizacija imela oprijemljive podatke in ni nujno, da se manager odloča zgolj po občutku. Računovodsko predračunavanje je vključeno v obseg del pri celoviti računovodski obravnavi ali ko je računovodski servis partner in svetovalec pri nadaljnjem poslovanju organizacije.

(Re)organizacija računovodstva organizacije:

Včasih organizacija od računovodstva ne dobiva podatkov, ki bi jih potrebovala pri svojem poslovanju. Lahko gre za probleme organizacijske narave, ki onemogočajo, da bi poslovodstvo pravočasno dobivalo točne informacije. Morda gre za probleme kroženja dokumentacije, razporeditve zaposlenih, neustrezne razporeditve nalog, slabšega izkoriščanja programskih zmožnosti ali napačno postavljenih prioritet. V okviru reorganizacije preverimo delovanje računovodske službe in predlagamo rešitve in izboljšave.

Posamezna davčna in/ali računovodska opravila:

Morda od veščega računovodje in/ali davčnega svetovalca potrebujete le posamezne davčne in/ali računovodske storitve in ni potrebno, da bi zunanjemu izvajalcu prepustili vsa opravila. Tudi v tem primeru vam lahko priskočimo na pomoč in za vašo organizacijo le npr. obračunamo plače in/ali druge osebne prejemkeizdelamo letna ali medletna računovodska poročila in/ali davčne obračunenudimo pomoč pri letnih popisih sredstev in obveznosti in drugo.