Davčno svetovanje

Davčno svetovanje

Davčno svetovanje se pojavlja na vseh nivojih in področjih organizacije. Je nujno, ne glede na to, ali se računovodstvo v celoti ali deloma vrši pri izvajalcu. Poslovanje ima davčne posledice tako za organizacijo kot tudi za fizične osebe, povezane z njo. Naša naloga je, da, v kolikor je interes lastnikov in/ali managementa, upoštevamo davčne posledice za vse udeležence in poiščemo najustreznejšo rešitev. Čeprav je poudarek na predvidevanju poslovanja in davčnih posledicah le-tega, naročnike zastopamo tudi pred davčnimi organi v primeru inšpekcijskih pregledov in jim pomagamo tekom postopka inšpiciranja in v nadaljnjih postopkih. Davčno svetovanje kot bistvena sestavina našega dela je vedno prisotno, obseg pa je sorazmeren s potrebami naših naročnikov (storitve prilagodimo potrebam naročnikov).