Računovodske storitve

Računovodske storitve

Storitve v povezavi s potrebami naročnikov:

Upoštevaje različno naravo poslov in pričakovanja naročnikov lahko storitve, ki jih ponujamo glede na obseg sodelovanja opredelimo tudi kot

  • knjigovodske storitve;
  • računovodsko nadziranje;
  • celovite računovodske storitve;
  • računovodski servis kot partner in pomočnik pri poslovanju organizacije.

Pri vsakem obsegu in nivoju podpore naročnikom v okviru izbranega nivoja storitev s področja računovodenja je vključeno odgovarjajoče davčno svetovanje.

Klasične računovodske storitve pri katerih naročnik prinaša dokumentacijo v obdelavo in prevzema opravljene storitve na sedežu družbe ali preko elektronske pošte. Naročnik nima v zvezi z računovodstvom kakšnih posebnih opravil, če ne želi. Kljub temu pa v vsakem trenutku razpolaga z relevantnimi podatki, da se v svojih poslih pravilno in pravočasno odloča. Prav tako poskrbimo, da so vsa poročila pravočasno oddana ustreznim inštitucijam (FURS, AJPES, banke, Statistični urad in drugi). Obseg storitev je povezan z naročnikovimi potrebami in lahko zajema le knjigovodske storitve ali celovite računovodske storitve. Prav tako so računovodske storitve sestavni del naših storitev, ko smo v vlogi partnerja in pomočnika pri nadaljnjem poslovanju organizacije.

Vzpostavitev osnovnih knjigovodskih opravil pri naročniku in računovodsko nadziranje. Vsaj enega zaposlenega pri naročniku naučimo obdelovati standardne dokumente naročnika, spremljati tekoče stanje terjatev in obveznosti, sami po obdelujemo kompleksnejše poslovne dogodke in skrbimo za to, da so vsa potrebna poročila pravilno in pravočasno oddana ustreznim zunanjim uporabnikom (FURS, AJPES, banke in drugi). Prav tako vodstvu organizacije na podlagi podatkov iz poslovnih knjig pomagamo pri sprejemanju poslovnih odločitev. Naročnik lahko uporablja svojo programsko opremo, če pa želi lahko v okviru naših storitev uporablja tudi program za spremljanje poslovanja preko interneta (E-računi).