Računovodsko nadziranje

Računovodsko nadziranje

Računovodsko nadziranje pomeni »presojanje pravilnosti in odpravljanje nepravilnosti pri računovodskih podatkih, ki obstajajo v okviru knjigovodenja z namenom, da se dosežejo računovodski cilji kot so upoštevanje računovodskih usmeritev in postopkov, varovanje razpoložljivih sredstev ter pripravljanje zanesljivih računovodskih poročil.«

Naročilo takega obsega storitev je primerno zlasti za organizacije, ki imajo notranje organizirano knjigovodenje, ki večinoma temelji na avtomatskem knjiženju tipskih poslovnih dogodkov na osnovi nastavitev, ki jih pripravimo, vzpostavimo in vpeljemo mi na osnovi zamišljenega naročnikovega poslovanja in našega poznavanja in izkušenj na področju poslovanja in njegovega računovodskega spremljanja.
(več o vzpostavitvi osnovnih knjigovodskih opravil pri naročniku »)

Običajno se za takšen način odločajo nekoliko večje organizacije, ki jim je pomembno, da same knjigovodsko obdelajo čim več dokumentacije, hkrati pa imajo tudi osebje, ki obvlada osnove knjigovodstva, je redoljubno in prizadevno, tako da je organizacija sposobna sama pridobivati medletne sprotne informacije, ki jih potrebuje za poslovanje. Predpostavlja se tudi osnovno poznavanje davčnih predpisov, zlasti tega, kdaj in kateri DDV je potrebno obračunati in kateri pogoji (formalni in vsebinski) morajo biti izpolnjeni za pridobitev pravice do odbitka vstopnega DDV.

Za podjetje poleg računovodskega nadziranja sprotnega poslovanja izdelujemo letna in medletna računovodska poročila in davčne obračune in/ali opravljamo druge storitve, ki jih ne opravlja podjetje samo, ter po potrebi svetujemo na področju računovodstva, davkov in tudi drugih poslovnih funkcij, velikokrat vezano na uporabo programske opreme (zlasti v zvezi z nabavo, prodajo, proizvodnjo, delovnih razmerij in drugo). Davčno svetovanje vključuje tudi obveščanje o izpostavljanju davčnemu tveganju pri davčni in računovodski obravnavi poslovnih dogodkov.