Reorganizacija računovodstva

Reorganizacija računovodstva

Včasih organizacija od računovodstva ne dobiva podatkov, ki bi jih potrebovala pri svojem poslovanju. Lahko gre za probleme organizacijske narave, ki onemogočajo, da bi poslovodstvo pravočasno dobivalo točne informacije. Morda gre za probleme kroženja dokumentacije, razporeditve zaposlenih, neustrezne razporeditve nalog, slabšega izkoriščanja programskih zmožnosti ali napačno postavljenih prioritet. V okviru reorganizacije preverimo delovanje računovodske službe in predlagamo rešitve in izboljšave.

Računovodsko predračunavanje

Ko organizacija razmišlja o ukrepih za širitev poslovanja, išče nove trge in potrebuje informacije na različnih področjih npr. koliko dodatnih sredstev bo potrebovala, kako bodo vplivali dodatni zaposleni, ali bo potrebna sprememba organizacijske strukture, kaj sprememba pomeni pri davkih, plačilni sposobnosti, potrebnih obratnih sredstvih, kakšni so morebitni vplivi na dosedanjo dejavnost mu pri tem lahko pomagamo s prijemi poslovodnega računovodstva. Za svoje odločitve bo imela organizacija oprijemljive podatke in ni nujno, da se manager odloča zgolj po občutku. Računovodsko predračunavanje je vključeno v obseg del pri celoviti računovodski obravnavi ali ko je računovodski servis partner in svetovalec pri nadaljnjem poslovanju organizacije.