Storitve za nerezidente

Storitve za nerezidente

Kdaj kot nerezident potrebujete davčno svetovanje in/ali računovodske storitve v Sloveniji?

  • Če se ukvarjate s cestnim prevozom potnikov in vaše poti prečkajo Slovenijo.
  • Če v Sloveniji prodajate blago fizičnim osebam (na primer internetna prodaja) in vaš obseg prihodkov v koledarskem letu presega 35.000 evrov.
  • Če ste vključeni v verižne posle pri prodaji blaga v Evropski skupnosti in se morate v Sloveniji zaradi tega registrirati kot zavezanec za DDV.
  • Če ste družbenik v slovenskem podjetju ali ima matična družba iz tujine odprto podružnico v Sloveniji.
  • Če želite v Sloveniji uveljavljati vračilo DDV nerezidentu.
  • Če ste družba nerezident in zaposlite rezidenta.

V vsakem od prej navedenih primerov vam nudimo kvalitetne in strokovne storitve s področja davčnega svetovanja in računovodenja. V vašem imenu komuniciramo s Finančno upravo Republike Slovenije in drugimi državnimi organi ter za vas oddajamo vsa potrebna poročila. Seznanimo vas z vašimi pravicami in obveznostmi, ki jih imate kot nerezident v povezavi s poslovanjem na območju Slovenije.

Cestni prevoz potnikov

Cestni prevoz potnikov po Skupnosti se obdavčuje v državi, kjer se opravlja prevoz glede na prevoženo razdaljo. Tudi nerezidenti, ki opravljajo transporte potnikov se morajo registrirati kot slovenski zavezanci za DDV. Direktiva sicer velja od leta 2006, Carinska uprava Republike Slovenije pa redno vrši preglede. Kazni za pravne osebe, ki se pravočasno ne registrirajo znašajo od 1.200 do 41.000 evrov, ter od 200 do 4.100 evrov za odgovorno osebo.
Za vas opravimo registracijo zavezanca pri Finančni upravi Republike Slovenije, pridobimo identifikacijsko številko za davek na dodano vrednost ter pripravimo predloge obrazcev s pomočjo katerih pripravimo obračune davka na dodano vrednost. Opozorimo vas na elemente, ki jih morajo imeti prejeti računi, da boste lahko uveljavljali odbitni DDV in tako zmanjšali svojo obveznost plačila DDV-ja.

U skladu sa člankom 48 Direktive 2006/112/EZ (PDV Direktiva) prijevoz putnika po Uniji se oporezuje u zemlji gdje se obavlja prijevoz prema udaljenosti. I nerezidentni koji se bave prijevozom putnika moraju se registrirati kao obveznici za slovenski PDV. Dok je Direktiva na snazi od 2006, Carinska uprava Republike Slovenije ove godine intenzivno obavlja kontrolu. Kazne za pravne osobe koje nisu registrirane za PDV i obavljaju prijevoz putnika kroz Slovenije su u rasponu od 1.200 do 41.000 eura, a za odgovorne osobe od 200 do 4.100 eura…

Novo! Obračun DDV od cestnega prevoza potnikov tudi na Hrvaškem.

Za vašo družbo lahko uredimo tudi registracijo in obračunavanje davka na dodano vrednost, povezano s cestnim prevozom potnikov v Republiki Hrvaški.

Prodaja blaga na daljavo

Če tuji zavezanec doseže v koledarskem letu 35.000 evrov prihodkov od prodaje fizičnim osebam v Sloveniji, se mora obvezno registrirati kot zavezanec za davek na dodano vrednost v Sloveniji. Tudi pri manjšem obsegu prihodkov se organizacija lahko odloči in zaprosi za slovensko identifikacijsko številko za DDV.

Nudimo vam pomoč pri pridobitvi identifikacijske številke za davek na dodano vrednost ter pripravljamo obračune davka na dodano vrednost.

Verižni posli prodaje blaga

Pri dobavi blaga v drugo državo članico lahko klavzulo o obrnjenem davčnem bremenu uporabi le dobavitelj, ki ima dokazilo o prenosu blaga v drugo državo članico. Če takega dokazila ni, je potrebno obračunati DDV.

Primer: Družba D iz Nemčije je prodala blago svoji družbi A v Avstrijo. Družba A je isto blago prodala družbi B iz Avstrije, ki je blago prodala družbi S v Slovenijo. Družba D je blago poslala neposredno v Slovenijo družbi S. Ker družba B nima dokazila o prenosu blaga v drugo državo članico je kraj obdavčitve Slovenija. Družba D mora v poročilu Intrastat prodaja označiti, da je blago prodala v Slovenijo.

Za vas uredimo pridobitev identifikacijske številke za davek na dodano vrednost v Sloveniji in pripravljamo obračune davka na dodano vrednost.

Ste družbenik v slovenski družbi ali ima družba iz tujine v Sloveniji odprto podružnico.

Vaša organizacija ima v Sloveniji povsem enake pravice in obveznosti kot drugi domači zavezanci. To pomeni, da mora voditi poslovne knjige in predlagati računovodska poročila in davčne obračune. Potrebovali boste pojasnila v zvezi s slovenskimi predpisi v zvezi s poslovanjem in obdavčitvijo.

Ponujamo vam celovite računovodske in davčno-svetovalne storitve. Vi skrbite za svoje posle, mi pa poskrbimo za vaše poslovne knjige, komunikacijo s Finančno upravo in drugimi upravnimi organi.

Uveljavljanje vračila DDV za nerezidente, ki imajo sedež izven EU

V Sloveniji lahko nerezidenti ob pogoju vzajemnosti uveljavljajo vračilo DDV-ja od nabav v Sloveniji. Za to morajo v Sloveniji pridobiti davčno številko, zahtevek pa vlagati preko elektronskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije. Za vas pridobimo slovensko davčno številko in v vašem imenu vložimo zahtevek za vračilo DDV-ja.

Zahtevke lahko vlagajo rezidenti naslednjih držav:

Države Vzpostavitev vzajemnosti
KANADA da
ISLANDIJA da
IZRAEL da
JAPONSKA da
JUŽNA KOREJA da*
LIECHENSTEIN da
MAKEDONIJA da
NORVEŠKA da
RUSIJA ne
ŠVICA da
TURČIJA da**
SRBIJA da*****
ČRNA GORA da******
BOSNA IN HERCEGOVINA ne
KOSOVO ne
TAJVAN da***