Celovite računovodske storitve

Celovite računovodske storitve

Celovite računovodske storitve poleg knjigovodenja (oz. knjigovodskih storitev) in računovodskega nadziranja (ki je v tem primeru sestavni del poslovanja računovodskega servisa) vključujejo tudi računovodsko predračunavanje kot planiranje v prihodnosti predvidenih poslovnih procesov in stanj in računovodsko proučevanje (analiziranje) ter se končujejo z računovodskim poročanjem.

Kadar se želi podjetje posvetiti predvsem svojemu poslovanju, pri tem pa od nas potrebuje zlasti računovodsko in davčno pomoč, se odloča za tovrstno sodelovanje. Poleg obravnave preteklega poslovanja, ki ga vključuje knjigovodenje, je zlasti pomembno planiranje za naprej in analiziranje doseženih in pričakovanih rezultatov.

Z vidika davčnega svetovanja naročnika poleg posledic njegovega preteklega ravnanja na davčno osnovo že vnaprej seznanimo tudi s posledicami za njegovo prihodnjo davčno osnovo in davčno obremenitev. Torej je vključeno tudi davčno načrtovanje, ki je bistvena sestavina večjih poslovnih odločitev. Odločitve v zvezi z davčnim načrtovanjem vključujejo tako vidik organizacije kot tudi vidik lastnika, saj je pretežni delež naših naročnikov lastnikov, ki so neposredno povezani s poslovanjem podjetja.

Tak način sodelovanja priporočamo naročnikom, ki sami obvladujejo poslovne procese in funkcije, od računovodskega servisa pa pričakujejo računovodsko in davčno pomoč tako pri obstoječem poslovanju kot tudi pri planiranih spremembah poslovanja in drugih poslovnih odločitvah. V teh primerih se zunanji uporabniki računovodskih poročil (banke, leasing hiše, davčna uprava, AJPES, partnerji podjetja) po pooblastilu naročnika z zahtevami po računovodskih in davčnih informacijah in pojasnilih obračajo neposredno na nas, ki te informacije in poročila tudi pripravljamo.

Na tak način si tudi manjša podjetja in/ali druge organizacije za zmerno ceno zagotavljajo odlične računovodske in davčne storitve, ki praviloma zagotavljajo večje prihranke in manjšo izpostavljenost davčnim in drugim tveganjem pri poslovanju kot je to slučaj pri le knjigovodskih storitvah.

Za sprejemanje odločitev so pomembne prave informacije. Če smo vključeni kot pripravljavec podlag ali svetovalec pri sprejemu odločitev, bomo poskrbeli za boljšo informiranost naročnika, saj je zelo verjetno, da razpolagamo s kakšno informacijo s katero vodja naročnika ne, še bolj pomembno pa je, da vemo tudi, katere informacije bi poleg tistih, ki jih ima, še potreboval, a jih sam ne išče.