Knjigovodske storitve

Knjigovodske storitve

Knjigovodenje pomeni zlasti »na popolnem zbiranju in ustaljenem časovnem urejevanju podatkov zasnovano, olistinjeno in strogo formalno evidentiranje vseh že nastalih poslovnih dogodkov, katerega sestavni del so tudi računovodski obračuni. Gre za obravnavanje podatkov o preteklosti

Predvsem bomo obdelali (poknjižili) naročnikovo dokumentacijo in izdelali vse potrebne obračune. Po obdelavi so vedno na voljo različna poročila, ki so vezana na preteklo poslovanje (Odprte terjatve in obveznosti, doseženi prihodki, stroški in odhodki, ocena poslovnega izida in davčne obremenitve…). Poleg splošnih računovodskih predpisov bomo upoštevali tudi davčne predpise, ki se nanašajo na preteklo poslovanje in v okviru zakonov in drugih predpisov iskali možnosti za optimiranje davčne obremenitve.

Gre za manjši obseg storitev, ki pokriva vse obveze zunanjega poročanja (AJPES, FURS), naročniku pa posredujemo osnovne informacije o preteklem delovanju organizacije.

Naročilo takšnega obsega storitev je primerno zlasti za organizacije, ki imajo manjši in stalen obseg poslovanja, kjer ni velikih vsebinskih sprememb v poslovanju, lastniki in/ali zaposleni v podjetju pa sami obvladujejo poslovne procese. Če se občasno pojavi potreba po davčnem načrtovanju ali pomoči pri planiranju nadaljnjega poslovanja, bomo z veseljem priskočili na pomoč.