Partner pri poslovanju

Partner pri poslovanju

Računovodski servis kot partner in pomočnik pri poslovanju podjetja

Kaj lahko kot partner in pomočnik pri poslovanju podjetja počnemo, pa ni vključeno že v ponudbo celovitih računovodskih storitev? Ob tem, da je samoumevno naše dobro poznavanje računovodstva in davščin, smo vključeni tudi v strateško planiranje, predvidevanje nadaljnjega razvoja, izboljševanje procesov, podporo odločanju, izboljševanje učinkovitosti in obvladovanje tveganj. Predvsem pa se spremeni naša vloga od tistega, ki le preverja posledice sprejetih odločitev, v tistega, ki je »zraven«, ko se odločitve sprejemajo.

Tudi nismo tisti, ki le posredujemo informacije za odločanje, pač pa tisti, ki s svojem znanjem in izkušnjami pomembno vplivamo na ključne odločitve. Včasih tudi skeptični, a nikakor ne cinični do predlogov moramo izzvati naročnika tudi do točke nestrinjanja, da bi bila sprejeta najboljša odločitev. Naša prednost v vlogi analitika in svetovalca je v tem, da smo lahko dojeti kot razmeroma neodvisni člani tima. Če si lastniki prizadevajo za čim višji dobiček, tržniki za čim višji delež, nabavniki za čim višjo nabavo (in s tem povezano nižjo ceno), proizvodniki za čim večji obseg in kvaliteto, prodajniki za čim večjo prodajo (včasih tudi nesolidnim kupcem) smo mi zainteresirani za sprejem prave odločitve. In če so tveganja prevelika, bomo to tudi povedali.

Storitve, ki zahtevajo ekonomsko znanje, pa niso zajete v okvir celovitega računovodskega svetovanja so med drugim tudi:

  • Vzpostavljanje in/ali preverjanje notranjih kontrol pri poslovanju;
  • Obvladovanje stroškov na podlagi ustreznih modelov spremljanja stroškov (izdelava modela kalkulacije stroškov proizvodov in pomoč pri izboru načina odpisovanja porabljenega materiala in/ali proizvodov);
  • Pomoč pri sestavi sistema nagrajevanja zaposlencev na podlagi pristojnosti in odgovornosti (opredelitev meril za določanje uspešnosti, sestava predloga nagrajevalnih lestvic), vključno s pomočjo pri določanju pristojnosti in odgovornosti;
  • Uvajanje spremljanja poslovanja preko manjšega števila ključnih kazalcev in kazalnikov;
  • Svetovanje pri nadzorovanju finančnih in/ali denarnih tokov – pomoč pri planiranju zagotavljanja plačilne sposobnosti;
  • Pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov;
  • Pomoč pri (re)organiziranju poslovnih funkcij.